lunedì 25 maggio 2015

venerdì 8 maggio 2015

venerdì 1 maggio 2015

Mostre Gnognosaurs

I GNOGNOSAURS di DREE VENIER
IN MOSTRE TE BIBLIOTECHE PASOLINI
DI PASIAN DI PRÂT
In colaborazion cul mensîl par furlan «La Patrie dal Friûl»

SCREE sabide ai 02 di MAI aes 11.00 di matine
Al sarà presint l’autôr che al dissegnarà i Gnognosaurs sul moment

In mostre lis taulis origjinâls de storie «A vore» gjavade fûr dal ultim libri dai Gnognosaurs «THE BEST(iis)» (ed. La Patrie dal Friûl, par vêlu scriveit a info@lapatriedalfriul.org)

Mostre vierte dai 2 di MAI  ai 5 di JUGN 2015
oraris : lun, mar, joi, vin 14.30-18.30
joi, vin 10.00-12.00 sab 08.30-12.30